Eva4Kids Foundation

Stichting Eva4Kids Foundation is een ANBI instelling

 

Onze missie

Informatie en hulp bieden aan ouders met kinderen die lijden aan kanker.

Wij richten ons voornamelijk op behandeling van kanker waarvoor

in Europa (nog) geen effectieve behandelingen zijn, maar elders wel. 

 

Onze historie

Eva4Kids is opgericht in 2016. Dat is het jaar waarin, na 40 jaar onderzoek, de behandeling van kanker door middel van peptiden alle goedkeuringsstadia van het FDA in de VS glansrijk doorstaan heeft. Deze behandeling maakt het mogelijk om kankersoorten die anders volstrekt ongeneselijk zijn, zoals de hersenstamkanker, toch noch succesvol te kunnen behandelen. Deze behandeling met peptiden maakt het mogelijk om de tere hersenen te laten genezen zonder ze te beschadigen.

 

Nieuwe behandelwijzen niet bekend in Europa

Deze innovaties zijn volstrekt niet bekend bij het grotere publiek. Hiervan getuigen de vele inzamelingsacties van kinderen met hersenstamkanker die vervolgens zelf aan de ziekte bezweken zijn. Steeds weer wordt het geld ingezameld voor steeds nieuw onderzoek, terwijl de nieuwe ontdekkingen niet gebruikt worden.

 

Deze schrijnende situatie was de reden voor de oprichters om meer bekendheid te geven aan wat er reeds wel mogelijk is. Ook wilden de oprichters zelf bijdragen aan het genezingsproces van deze kinderen door geld in te zamelen. Zodat zieke kinderen in Europa gebruik kunnen maken van de innovatieve behandelingen welke in de VS reeds beschikbaar zijn. Deze veilig en evidence based behandelingen met peptiden zijn reeds nu te ondergaan terwijl mensen daar niet van op de hoogte zijn.

 

Community die geneest.

De oprichters van de stichting willen bouwen aan een community van mensen die zich samen met elkaar inzetten voor de zieke kinderen. Informatie geven en mensen met elkaar in contact te brengen is een belangrijke doelstelling.

 

Eva4Kids Kankerbestijding

Wij hebben niets te verliezen.

 

Elke 3 dagen sterft in Nederland een kind aan kanker. En het is geen prettig sterfbed.

 

Lees meer...

Eva4Kids Innovatie

 Innovatie tegen kinderkanker.

 

Met innovatie kunnen we kinderen redden en hun pijn verlichten.

 

Met informatie kunnen we beleidsmakers bewegen nieuwe behandelmethoden in te voeren.

 

Lees meer...

 

 

Eva4Kids Organisatie

 Hoop waar geen hoop meer is.

 

Onze Stichting zet zich in voor ernstig zieke kinderen met kanker en hun gezinnen. 

 

 

Lees meer ...


Eva4Kids website is powered by Stichting Eva4Kids Foundation, kvknr: 67446043

WIJ ZIJN ANBI GOEDGEKEURD

De Stichting Eva4Kids Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft een ANBI goedkeuring.

Dit kunt u checken middels deze link van de belastingdienst.